NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI


NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 
 
W celu zorganizowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Łabiszyn w drodze przetargu wyłoniła przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Łabiszyn. Za odbiór odpadów, ich transport do wskazanych miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpowiedzialny będzie podmiot: Zakład Oczyszczania Miasta Świdnica, ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica.
 
Właściciele nieruchomości będą zwolnieni z obowiązku zawierania umów. Przedsiębiorca świadczący usługi w tym zakresie działać będzie wyłącznie na podstawie umowy z Gminą.
 
Poniżej podajemy zakres świadczonych usług w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przypomnienie o terminie, częstotliwości i trybie jej  uiszczania.

ŚWIADZCZONE USŁUGI (24kB) word ŚWIADZCZONE USŁUGI wersja pdf (51kB) pdf

OPŁATY (19kB) word OPŁATY wersja pdf (48kB) pdf

 
metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (24 czerwca 2013)
Opublikował: Artur Koliński (24 czerwca 2013, 11:18:59)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (24 czerwca 2013, 11:26:59)
Zmieniono: dodano dokumenty w formacje pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2320