WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2023

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2023

WYBORY SOŁTYSA l RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE WIELKI SOSNOWIEC

KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYBORAMI SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE WIELKI SOSNOWIEC LpTerminOkreślenie czynności131.05.2023Zarządzenie wyborów przez Burmistrza Łabiszyna231.05.2023Rozplakatowanie zarządzenia [...]

Zarządzenie w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łabiszyn zarządzonych na dzień 4 czerwca 2023r.

Zarządzenie nr 0050.22.2023Burmistrza Łabiszynaz dnia 18 maja 2023Zarządzenie nr 0050.26.2023BURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 31 maja 2023w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych dla [...]

metryczka