Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 327) starsze karty »
numer wpisu:

2021/0002

data: 9 lutego 2021
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego LS-PLUS Sp. z o.o., Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2021/0001

data: 9 lutego 2021
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łabiszyn dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., Szałwiowa 34a/2, 62-064 Plewiska
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0007

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o zmianie we wpisie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0006

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dla REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0005

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o wpisie do rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0004

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łabiszyn dla NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o., Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0003

data: 7 lutego 2020
zakres przedmiotowy: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 171, obręb Ojrzanowo, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
KW SOLAR VII Sp. z o. o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0002

data: 20 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni, na działce o nr ewidencyjnym 31/3, obręb geodezyjny Ojrzanowo gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
Gracjan Barszczewski
miejsce przechowywania: Urzad Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2020/0001

data: 13 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Zakład recyklingu PMMA, na terenie działki nr 73/6, obręb 0001 przy ul. Szubińskiej 44a w Łabiszynie, gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
MMA2 Sp. z o.o
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2019/0026

data: 19 grudnia 2019
zakres przedmiotowy: postanowienie w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa”, polegającego na budowie przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych przy jazie ulgowym na stopniu wodnym Łabiszyn, w miejscowości Łabiszyn zlokalizowanym na rzece Górna Noteć w jej km 116+300, na działce ewidencyjnej nr 486, 515, 509, 472 obręb Łabiszyn, gmina Łabiszyn
nazwa
podmiotu:
RZGW w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 327) starsze karty »