Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 359) starsze karty »
numer wpisu:

2024/2

data: 8 maja 2024
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2024/1

data: 8 maja 2024
zakres przedmiotowy: Uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2024/4

data: 4 kwietnia 2024
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2024/3

data: 4 kwietnia 2024
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2024/5

data: 20 lutego 2024
zakres przedmiotowy: Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, gmina Łabiszyn, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania.
dane
wnioskodawcy:
Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0014

data: 18 grudnia 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o zmianie we wpisie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Spółka z o.o., ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0013

data: 18 grudnia 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych CORIMP Spółka z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0011

data: 12 października 2023
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obielewo, Gmina Łabiszyn
dane
wnioskodawcy:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0005

data: 20 września 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: zaświadczenie o zmianie we wpisie w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania właścicieli nieruchomości dla NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

numer wpisu:

2023/0004

data: 20 września 2023
rodzaj dokumentu: rejestry
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. Wawrzynki 35, 88-400 Żnin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Łabiszynie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 359) starsze karty »