Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 396) starsze aktualności »INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

10.05.2023

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku.GMINNE DOFINANSOWANIE

20.04.2023

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach: „Dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków oraz rejesinformacja

06.04.2023

PszokKonsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

05.04.2023

Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

14.03.2023

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu V Województwa Kujawsko - Pomorskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 BrzOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r.

14.03.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZarządzenie nr 0050.13.2023

08.03.2023

zarządzenie - wzory dokumentów - przydomoweZarządzenie nr 0050.12.2023

08.03.2023

zarządzenie - wzory dokumentów - pieceKONSULTACJE SPOŁECZNE „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”

20.02.2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

27.01.2023

o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁABISZYN 24.01.2023 Łabiszyński Dom Kultury godz. 16:00

12.01.2023

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁABISZYNOBWIESZCZENIE

05.01.2023

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejInformacja dot. zmiany stawek czynszu dzierżawnego (w tym garaże gminne)

28.12.2022

Informacja dot. zmiany stawek czynszu dzierżawnego (w tym garaże gminne)OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

30.11.2022

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie oraz informacja o wszczęciu postępowania

22.11.2022

Minister Infrastruktury zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Smytrego, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnychNabór partnerów jako: ciało konsultacyjne – opiniodawcze Rady ZIT BydOF

22.09.2022

Nabór partnerów jako: ciało konsultacyjne – opiniodawcze Rady ZIT BydOFOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r.

07.09.2022

o zmianie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejOBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2022r.

05.09.2022

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoOBWIESZCZENIE

11.08.2022

odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łabiszyn'.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 396) starsze aktualności »