Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 361) starsze aktualności »Uwaga!!! Projekt Budowy DW254 Brzoza - Łabiszyn do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie do dnia 24.05.2021

18.05.2021

Uwaga!!! Projekt Budowy DW254 Brzoza - Łabiszyn - do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie do dnia 24.05.2021RAPORT O STANIE GMINY ŁABISZYN za 2020 rok

03.05.2021

RAPORT O STANIE GMINY ŁABISZYN za 2020 rokRozporzędzenie nr 12/2021

19.04.2021

ROZPORZĄDZENIEOBWIESZCZENIE

19.03.2021

o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2021INFORMACJA

22.02.2021

Uprzejmie informujemy, że od dnia l marca 2021 roku zmianie ulegają godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy: Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, Miejskiego Zespołu Oświaty, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołeczneOBWIESZCZENIE

04.02.2021

Minister Infrastruktury wydał decyzję znak: DOK-3.434.1.50.2020.EP (DOK.DOK3.9700.68.2020.EP),XX Sesja Rady Miejskiej odbedzie się w dniu 23 grudnia 2020r.

14.12.2020

XX Sesja Rady Miejskiej odbedzie się w dniu 23 grudnia 2020rINWENTARYZACJA AZBESTU I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

03.12.2020

INWENTARYZACJA AZBESTU I ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)OGŁOSZENIE

02.11.2020

BURMISTRZA ŁABISZYNA DOTYCZĄCE PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁABISZYNIEOBWIESZCZENIE STAROSTY ŻNIŃSKIEGO NR 16/2020 Z DNIA 23.10.2020 r.

23.10.2020

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoZawiadomienie

25.09.2020

o zebraniu materiałów dowodowychRAPORT O STANIE GMINY ŁABISZYN za 2019 rok

29.05.2020

RAPORT O STANIE GMINY ŁABISZYN za 2019 rokKOMUNIKAT

27.05.2020informacja

04.05.2020

informacjaAPLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

25.03.2020

ZAINSTALUJ!Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 361) starsze aktualności »