PETYCJE

PETYCJE

Petycja w sprawie drogi

Odwzorowanie:  Data złożenia:  17.01.2023  Imię i nazwisko/nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana : wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której [...]

PETYCJE

[...]

metryczka