Konsultacje

Konsultacje

Zarządzenie nr 0050.39.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 17 października 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 0050.39.2018BURMISTRZA ŁABISZYNAz dnia 17 października 2018w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami [...]

metryczka