Zagospodarowanie przestrzenne


 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

tel: 52 3844-052
wewnętrzny 31
pokój nr 12

 

Sprawy do załatwienia | Ogłoszenia

voxly


Zgodnie z art. 67 ust. l ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. póz. 977)
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w tym o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

metryczka


Wytworzył: Ilona Przychocka (1 września 2010)
Opublikował: Artur Koliński (1 września 2010, 17:18:44)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (8 lutego 2024, 09:47:23)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19167