Opłata za gospodarowanie odpadami


ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 2021 ROKU

 
 
    
Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łabiszyn dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz działek letniskowych.
 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:
 
Opłata będzie wynosić 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty, które będzie wynosić 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość (iloczyn liczby osób i kwoty 1,00 zł).
Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty, uwzględniającej informacje o kompostowaniu.
 
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (w tym rodzinne ogrody działkowe):
 
Opłata będzie liczona od wielkości pojemnika na odpady zmieszane  oraz ilości worków na pozostałe frakcje odpadów komunalnych:
- pojemnik o pojemności 60 l -  w wysokości 3,00 zł,
- pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,00 zł,
- pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,00 zł,
- pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,00 zł,
- pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 370,00 zł,
- worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,00 zł.
 
NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE (z wyjątkiem rodzinnych ogrodów działkowych):
 
Wysokość ryczałtowej opłaty będzie wynosić 181,00 zł rocznie od nieruchomości

metryczka


Wytworzył: Agata Pogorzały (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Artur Koliński (8 kwietnia 2016, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: Adam Muller (22 grudnia 2020, 08:12:29)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4846