Opłata za gospodarowanie odpadami

 
 STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łabiszyn dla właścicieli nieruchomości.


W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wprowadzone zostało częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.
Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji               o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej informacje     o kompostowaniu.

W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata liczona jest od wielkości pojemnika na odpady zmieszane oraz ilości worków na pozostałe frakcje odpadów komunalnych pomnożona przez liczbę opróżnień/odbiorów (tak jak w roku 2023):
 
Pojemnik o pojemności 60 l-  w wysokości 12,00 zł
Pojemnik o pojemności 120 l- w wysokości 23,00 zł
Pojemnik o pojemności 240 l- w wysokości 46,00 zł
Pojemnik o pojemności 1100 l- w wysokości 214,00 zł
Pojemnik o pojemności 7000 l- w wysokości 1365,00 zł
Worek o pojemności 120l- w wysokości 23,00 zł


Dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 210,00 zł rocznie od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
U W A G A !
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia będą sukcesywnie dostarczanie właścicielom nieruchomości, bez dowodów opłat (tzw. rachunków).

Konto Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
nr: 82 8181 0000 0015 0024 2000 0034

 
Wpłat dokonywać można bez uprzedniego wezwania w placówkach pocztowych,  banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.


metryczka


Wytworzył: Agata Pogorzały (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Artur Koliński (8 kwietnia 2016, 10:08:46)

Ostatnia zmiana: Agata Pogorzały (3 stycznia 2024, 10:04:41)
Zmieniono: zmiana wysokości stawek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10391