Archiwum system gospodarki odpadami

Archiwum system gospodarki odpadami

UWAGA ! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Łabiszyn, dnia 15.12.2015 r.   UWAGA ! ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW   ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA SP. Z O.O. W ŚWIDNICY ODDZIAŁ ŻNIN INFORMUJĘ, ŻE ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI: ŁABISZYN WIEŚ, [...]

UWAGA! WŁAŚCICIELE DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH

Uchwała nr IX/70/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 21 października 2015w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik [...]

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŁABISZYN

ROŚ.6232.4.2014             [...]

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI     Odbieraniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Łabiszyn zajmuje się podmiot wybrany w drodze postępowania przetargowego, [...]

USŁUGI DODATKOWE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW

Usługi dodatkowe to usługi wykraczające poza zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczonych przez Gminę Łabiszyn w ramach uiszczanej przez [...]

NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI

NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI     W celu zorganizowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Łabiszyn w drodze przetargu wyłoniła przedsiębiorcę odbierającego [...]

NOWE INFOMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE

NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ  ODPADY KOMUNALNE   W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Łabiszyn, co do konieczności wypowiadania przez nich  [...]

ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897 ze zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., Gmina [...]

UCHWAŁY PODJĘTE W ZWIĄZKU Z NOWYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI

W  związku z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Rada Miejska  w Łabiszynie podjęła następujące uchwały:  Nr XVIII/166/12 Rady  Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie [...]

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach! Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach! Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.       Zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami [...]

metryczka