Ogłoszenia

Ogłoszenia

Kolejne spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze” serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim - sala Rady Miejskiej pok. nr 8. [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.14.4.2021.LD z dnia 19 października 2021 r.

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.14.4.2021.LD z dnia 19 października 2021 r. informujące strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu PVE 239 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, 85-065 [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.8.9.2021.LD z dnia 18 października 2021 r.

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.8.9.2021.LD z dnia 18 października 2021 r. informujące strony postępowania, że postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek podmiotu KPE FARMS Sp. z o.o. Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko z dnia 08 czerwca 2021 r. [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.6.8.2021.LD z dnia 08 października 2021 r.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania że, postępowanie dowodowe, prowadzone na wniosek podmiotu Biuro Projektowo Techniczne FRT Sławomir Witek ul. Prusa 34, 88-300 Mogilno z dnia 15 czerwca 2021 r. (data wpływu: 15.06.2021 r. [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.2.11.2021.LD z dnia 07 października 2021 r.

Obwieszczenie zawiadamiające, że postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o. ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, reprezentowany przez Prokurenta Błażeja Brasse, ul [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.1.11.2021.LD z dnia 07 października 2021 r.

Obwieszczenie z a w i a d a m i a jace że, postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o. ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, reprezentowany przez Prokurenta Błażeja Brasse, ul [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.11.32.2021.LD z dnia 06 października 2021 r.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania że, po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Miłośników Przyrody „WIERZBA”, Oćwieka 24, 88-410 Gąsawa z dnia 16 września 2021 r. (data wpływu: 20.09.2021 r. Ldz.7412.2021), w sprawie o [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.13.3.2021.LD z dnia 23 września 2021 r.

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.13.3.2021.LD z dnia 23 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek podmiotu Pana Lecha Burenkow, ul. Orla 11, 86-061  Brzoza, z dnia 25 [...]

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Gminy Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze” serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 21.09.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim - sala Rady Miejskiej pok. nr 8. [...]

Informacja znak: ROŚ.6220.11.9.2021.LD z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu na terenie dz. nr [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.11.4.2021.LD z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Stanisława Horyń, ul. Ku Stawom 23, 86-005 Prądki z dnia 27 lipca 2021 r. (data wpływu: 27.07.2021 r. Ldz.5955.2021), [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.9.3.2021.LD z dnia 09 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu Olimpin Sp. z o.o. ul. Szosa Szubińska 28, 86-005 Kruszyn Krajeński z dnia 18 czerwca 2021 r. (data wpływu: 01.07.2021 r. Ldz.5220.2021), [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.8.4.2021.LD z dnia 07 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu KPE FARMS Sp. z o.o. Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko z dnia 08 czerwca 2021 r. (data wpływu: 09.06.2021 r. Ldz.4630.2021), w sprawie wydania [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.7.4.2021.LD z dnia 07 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu Projekt Energia Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz z dnia 10 maja 2021 r. (data wpływu: 04.06.2021 r. Ldz.4540.2021), [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.6.4.2021.LD z dnia 30 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu Biuro Projektowo Techniczne FRT Sławomir Witek ul. Prusa 34, 88-300 Mogilno z dnia 15 czerwca 2021 r. (data wpływu: 15.06.2021 r. Ldz.4765.2021), [...]

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na 2021-2032 - wyłożony do wglądu od 24 maja do 16 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu pod nazwą: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2032”. [...]

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W ŁABISZYNIE JUŻ OTWARTY !

Na mocy porozumienia Gminy Łabiszyn oraz Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie przy ul. Plac 1000 lecia 1, został otwarty Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny [...]

OBWIESZCZENIE - ROŚ.6220.1.17.2020.LD

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji z dnia 02.04.2021 znak: ROŚ.6220.1.13.2020.LDTreść obwieszczenia poniżej: [...]

obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.4.4.2021.LD z dnia 07 kwietnia 2021 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu Maximir Sp. z o.o. ul. Witebska 37, 85-778 Bydgoszcz z dnia 19 marca 2021 r. (data wpływu: [...]

informacja o wydanej decyzji - zakład recyklingu PMMA w Łabiszynie

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.1.15.2020.LD z dnia 02 kwietnia 2021 r. podające do publicznej wiadomości, informację o wydaniu decyzji znak: ROŚ6220.1.13.2020.LD z dnia 02 kwietnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji [...]

zawiadomienie o wydanej decyzji - do stron postępowania - zakład PMMA w Łabiszynie

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.1.14.2020.LD z dnia 02 kwietnia 2021 r. do stron postępowania zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: ROŚ6220.1.13.2020.LD z dnia 02 kwietnia 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia [...]

zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - zakład recyklingu PMMA w Łabiszynie

Obwieszczenie zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego w sprawie znak: ROŚ.6220.1.2020.LD [...]

zawiadomienie o toczącym się postępowaniu - farma fotowoltaiczna w Nowym Dąbiu

Obwieszczenie zawiadamiające o toczącym się postępowaniu znak sprawy: ROŚ.6220.10.2020.LD [...]

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Nabór wniosków od 15 marca do 30 kwietnia 2021 r. [...]

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni

Nabór wniosków od 15 marca do 30 kwietnia 2021 r. [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.8.14.2020.LD z dnia 18 lutego 2021 r.

Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości że, na wniosek Pana Jacka Kiełboń, ul. Świerkowa 10/11, 85-632 Bydgoszcz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Nowaka, ul. Potockiego 2, 88-400 Żnin, z dnia 01 kwietnia 2020 r. [...]

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.8.13.2020.LD z dnia 18 lutego 2021 r.

Obwieszczenie do stron postępowania zawiadamiające że, na wniosek Pana Jacka Kiełboń, ul. Świerkowa 10/11, 85-632 Bydgoszcz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Nowaka, ul. Potockiego 2, 88-400 Żnin, z dnia 01 kwietnia 2020 r. [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Jeżewicach

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.2.4.2021.LD z dnia 12 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o. ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Łabiszynie Wsi

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.1.4.2021.LD z dnia 12 lutego 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu Projekt – Solartechnik Development Sp. z o.o. ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów [...]

informacja o zakończeniu postępowania - dot. „Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 51, 52, 53 w miejscowości Jabłówko, Gmina Łabiszyn”

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyn ws. zakończenia postępowania dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.12.2020 r. znak: ROŚ.6220.2.14.2020.LD

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna podające do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.2.12.2020.LD [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.12.2020 r. znak: ROŚ.6220.2.13.2020.LD

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące strony postępowania o wydanej decyzji i możliwości wniesienia odwołania. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.12.2020 r. znak: ROŚ.6220.10.9.2020.LD

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego. [...]

Obwieszczenie do stron postępowania ws. zakończenia postępowania dowodowego

Obwieszczenie znak: ROŚ.6220.2.11.2020.LD z dnia 28 października 2020 r. informujące strony postępowania że, postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Pana Gracjana Barszczewskiego zam. Ojrzanowo 13, 89-210 Łabiszyn z dnia 20.01.2020 r. [...]

Ogłoszenie o wydanej decyzji

Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości że, na wniosek KTK ŁABISZYN Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Iwonę Ożgo z dnia 12 lutego 2020 r. (data wpływu: 17.02.2020 r. [...]

Ogłoszenie - zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji

Zawiadomienie do stron postępowania że, na wniosek KTK ŁABISZYN Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Iwonę Ożgo z dnia 12 lutego 2020 r. (data wpływu: 17.02.2020 r. Ldz.1356.2020), [...]

Decyzja

[...]

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - ferma kur w Obielewie

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 100 000 stanowisk dla kur stad [...]

Obwieszczenie do stron postępowania - farma fotowoltaiczna Nowe Dąbie

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PV EON Sp. z o.o. ul. Polna 9-11, 86-031 Osielsko, reprezentowane przez Pełnomocnika Zarządu Panią Jolantę Nowak, z dnia 20 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna ws. zebrania materiału dowodowego - Nowe Dąbie XI

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące, że postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek KTK ŁABISZYN Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin, reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Panią Iwonę Ożgo z dnia 12 lutego 2020 r. [...]

Ogłoszenie o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni, na działce o nr ewidencyjnym 31/3, obręb geodezyjny Ojrzanowo, gmina Łabiszyn.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch chlewni, na działce o nr ewidencyjnym 31/3, obręb geodezyjny Ojrzanowo, gmina Łabiszyn w ramach [...]

podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydanej na wniosek AT Auto Tomasz Szklarski, Łabiszyn Wieś 18, 89-210 Łabiszyn decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia [...]

Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji znak: ROŚ.6220.13.14.2019.LD z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie w trybie art. 49 KPA o wydaniu na wniosek AT Auto Tomasz Szklarski, Łabiszyn Wieś 18, 89-210 Łabiszyn, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania [...]

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.10.15.2019.LD z dnia 20 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚ.6220.10.15.2019.LD z dnia 20 lipca 2020 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wielki Sosnowiec o [...]

GMINNE DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach: „Dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łabiszyn”. Do wniosku należy [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna znak: ROŚ.6220.3.14.2020.LD z dnia 16 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna znak: ROŚ.6220.3.14.2020.LD z dnia 16 czerwca 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na [...]

Informacja o wydanej decyzji z dnia 08 czerwca 2020 r. znak sprawy: ROŚ.6220.7.2019.DP

Ogłoszenie o podaniu do publicznej waidomości informacji, iż w dniu 08 czerwca 2020 r. została wydana przez Burmistrz Łabiszyna decyzja znak: ROŚ.6220.7.12.2019.LD stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 czerwca 2020 r. zawiadamiające strony postępowania, w trybie art. 49 KPA, o wydaniu decyzji znak: ROŚ.6220.16.11.2019.LD stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

Informacja o wydanej decyzji z dnia 08 czerwca 2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.16.2019.DP

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji, iż w dniu 08 czerwca 2020 r. została wydana przez Burmistrz Łabiszyna decyzja znak: ROŚ.6220.16.11.2019.LD stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

informacja o wszczęciu postępowania - udział społeczeństwa

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Jacka Kiełboń, ul. Świerkowa 10/11, 85-632 Bydgoszcz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Nowaka, ul. Potockiego 2, 88-400 Żnin z dnia 01 kwietnia 2020 r. (data wpływu: [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - stacja demontażu w Jabłówku

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna znak: ROŚ.6220.8.4.2020.LD z dnia 02 czerwca 2020 r. że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jacka Kiełboń, ul. Świerkowa 10/11, 85-632 Bydgoszcz, reprezentowanego przez [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - stacja demontażu w Ojrzanowie

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna znak: ROŚ.6220.13.13.2020.LD z dnia 02 czerwca 2020 r. że, postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek AT Auto Tomasz Szklarski, Łabiszyn Wieś 18, 89-210 Łabiszyn z dnia 13.11.2019 r. (data wpływu: [...]

Obwieszczenie dot. terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie informujące strony postępowania, że załatwienie sprawy dotyczącej postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek MMA2 Sp. z o.o., Orłowo 3, 88-100 Inowrocław z dnia 08.01.2020 r. (data wpływu: 13.01.2020 r., Ldz. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące, że postępowanie dowodowe zostało zakończone - „Budowa kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Łabiszyn- etap IV”,

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące że, postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dot. farmy fotowoltaicznej w Smogorzewie

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące, że w dniu 09.04.2020 r. została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.17.11.2019.DP o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego - dot. Budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Lubostroń”

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna informujące, że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ETSD Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 168/9, 87-100 Toruń, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Gawlika z dnia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna ws. elektrowni Lubostroń

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek ETSD Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 168/9, 87-100 Toruń, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Gawlika z dnia 02.03.2020 r. (data [...]

Gminne dofinansowanie na wymianę pieców

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach „Dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 8 z dnia 27.02.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się przez strony i społeczeństwo, co do zgromadzonego materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 7 z dnia 27.02.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.02.2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.17.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 07.02.2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.11.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 6 z dnia 28.01.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 5 z dnia 24.01.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn. Budowa dwóch chlewni, na działce o nr ewidencyjnym 31/3, obręb [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 24.01.2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.2.2020.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn. Budowa dwóch chlewni, na działce o nr ewidencyjnym [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 4 z dnia 21.01.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru wniosków  dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn realizowanego w ramach zadania pn. "Demontaż, transport [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 3 z dnia 21.01.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łabiszyn pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 2 z dnia 21.01.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o realizacji zadania dotyczącego wymiany kotłów, udzielonego w ramach gminnego dofinansowania  tj. „Dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 1 z dnia 16.01.2020 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn. Zakład recyklingu PMMA, na terenie działki nr 73/6, obręb 0001 przy [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.01.2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.1.2020.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn. Zakład recyklingu PMMA, na terenie działki nr [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 14.01.2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.16.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji i modernizacji sieci [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 08.01.2020 r., znak sprawy: ROŚ.6220.11.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 16.12.2019 r., znak sprawy: ROŚ.6220.17.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 12.12.2019 r., znak sprawy: ROŚ.6220.6.2019.DP

Obwieszczanie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 29 z dnia 05.12.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 28 z dnia 03.12.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 27 z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 26 z dnia 28.11.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 25 z dnia 27.11.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ŁABISZYN II, na działce o nr [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 24 z dnia 20.11.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.11.2019 r., znak sprawy: ROŚ.6220.13.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku [...]

Obwieszczenie Burmistrza Łabiszyna z dnia 18.11.2019 r., znak sprawy: ROŚ.6220.6.2019.DP

Obwieszczanie dotyczące zawiadomienia  strony postępowania będące spadkobiercami po zmarłej Janinie Krasoń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji polegającej na budowie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 23 z dnia 12.11.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielki Sosnowiec) o mocy łącznej do 2 [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 22 z dnia 25.10.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wielki [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 21 z dnia 09.10.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do 1MW wraz z [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.09.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac nad programem ochrony powietrza dla PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(o)pirenu. [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 20 z dnia 10.09.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 19 z dnia 28.08.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielki [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 18 z dnia 23.08.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 17 z dnia 23.08.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 16 z dnia 22.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 15 z dnia 22.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 14 z dnia 22.07.2019 r

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 13 z dnia 09.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 12 z dnia 03.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji przez Burmistrza Łabiszyna w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 11 z dnia 01.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 10 z dnia 21.05.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 9 z dnia 24.04.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach „Dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 8 z dnia 08.04.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 7 z dnia 14.03.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 6 z dnia 19.02.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 5 z dnia 12.02.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Prowadzeniu skupu złomu i zbieraniu odpadów, na działce nr ew. 485/2 [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 4 z dnia 04.02.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na otrzymanie dofinansowania dotyczącego USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z terenu gminy Łabiszyn w 2019 roku. Wymagane [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o trwających konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej  wprowadzenie na obszarze [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 3 z dnia 15.01.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o realizacji inwestycji polegającej na Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Załachowie, gmina Łabiszyn, działka nr 412, obręb [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 2 z dnia 14.01.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienie znak: ROŚ.6220.9.17.2016.DP o podjęciu na żądanie strony zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 1 z dnia 04.01.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zrealizowanym przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łabiszyn" realizowanego w ramach programu EKOpiec 2018. [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 8 z dnia 28.12.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zrealizowanym przedsięwzięciu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” realizowanego w ramach programu AZBEST 201 [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 7 z dnia 28.12.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Prowadzenie skupu złomu i zbieranie odpadów, [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 6 z dnia 29.11.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 5 z dnia 08.11.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO-4220/38/2018 z dnia 25 października 2018 r. (data wpływu: 05.11.2018 r.)  utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Łabiszyna [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 4 z dnia 8.11.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr. 3 z dnia 19.10.2018 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji dotyczącej przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. adaptacja istniejącego budynku byłej hali nawozowej na stację [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr.2 z dnia 10.10.2018 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr.1 z dnia 10.10.2018 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia olegającego na uruchomieniu punktu skupu i przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu [...]

OGŁOSZENIE Burmistrza Łabiszyna nr. 2 z dnia 01.10.2018 r.

Obwieszczenie  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej [...]

OGŁOSZENIE Burmistrza Łabiszyna

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą [...]

DOTACJE z programu CZYSTE POWIETRZE- spotkanie informacyjne

KOMUNIKAT  W związku z uruchomieniem programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE uprzejmie informuję, że w dniu 4 października 2018 r. o godz. 18.00 w Łabiszyńskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące [...]

Ogłoszenie o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko

Informacja o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu i przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na działce o nr ewid. 325/8, [...]

Ogłoszenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO-4220/21/2018 z dnia 09 lipca 2018 r. (data wpływu: 11.07.2018 r.)  utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Łabiszyna znak: [...]

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Burmistrz Łabiszyna ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyn

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec, gm. Łabiszyn. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. uchylenia decyzji i przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. uchylenia w całości decyzji i przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna

Informacja o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację i określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie: 88 000 stanowisk [...]

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu w miejscowości Wyręba.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej [...]

Ogłoszenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie: 88 000 stanowisk do chowu kur niosek [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 100 000 stanowisk dla kur [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie: 88 000 stanowisk do chowu [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piaski) na działce nr 167/5 w miejscowości Jeżewo, obręb [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża NOWE DĄBIE VII – Pole B, położonego na terenie [...]

ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Z SYSTEMU PÓŁROCZNEGO NA ROCZNY

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny.  Powyższa zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska została wprowadzona na podstawie art. 9 ustawy z [...]

Nie pal śmieci w piecach domowych!!!

Nie pal śmieci w piecach domowych! W okresie zimowym mieszkańcy Łabiszyna narzekają na uciążliwość zapachową dymu unoszącego się w powietrzu. Mieszkańcy do domowych pieców wrzucają plastikowe butelki, foliowe torby i zwykłe [...]

ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIEORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON  W DNIACH  16-19 LISTOPADA 2012 r. (PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK) ZOSTANĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY PRZY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI [...]

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIEORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  ORAZ ZUŻYTYCH OPON  W DNIACH  12-15 PAŹDZIERNIKA  2012 r. (PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK) ZOSTANĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY W NOWYM DĄBIU PRZY [...]

ROLNICY GMINY ŁABISZYN URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH 24 – 28 WRZEŚNIA 2012 r. (tj. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)

ROLNICY  GMINY  ŁABISZYN       URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH    24 – 28 WRZEŚNIA 2012 r. (tj. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)    ZOSTANIE PRZEPROWADZONA [...]

Obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Uwaga !!!Przedsiębiorcy prowadzący działalnośc w zakresie odbierania odpadów komaulanych [...]

Informacja dotycząca przestawienia kontenera na elektroodpady

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że  kontener o pojemności 5 m3 na elektroodpady (ustawiony  przy ulicy Parkowej w Łabiszynie) został przestawiony na teren Oczyszczalni Ścieków w Łabiszynie (ul. Przemysłowa). [...]

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW ŁABISZYNA

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE ORGANIZUJE   ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH      DLA MIESZKAŃCÓW ŁABISZYNA   W DNIACH  9-11 WRZEŚNIA 2011 r. (PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK) ZOSTANĄ [...]

INWENTARYZACJA AZBESTU

Burmistrz Łabiszyna informuje,   że Gmina  Łabiszyn  uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu oraz opracowania Programu usuwania azbestu z [...]

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE   ORGANIZUJE    NIEODPŁATNĄ ZBIÓRKĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  I ELEKTRONICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ŁABISZYN   KOSZE NA ODPADY [...]

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, stanowiącego integralną część Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Łabiszyn

INFORMACJA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI stanowiącego integralna część Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy  Łabiszyn (stan na 31.12.2010r.) znajduje się w załączniku do niniejszej [...]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Łabiszynie

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIEORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH      DLA MIESZKAŃCÓW ŁABISZYNA W DNIACH  3-5 WRZEŚNIA 2010 r. (PIĄTEK-NIEDZIELA) ZOSTANĄ PODSTAWIONE  2 KONTENERY: NA [...]

[...]

Publicznie dostępny wykaz danych

Karty Typu A: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=A Karty Typu B: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=B Karty Typu [...]

Rolnictwo i ochrona środowiska

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska I.UZSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁANOŚCI W ZAKRESIE: 1.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,2.opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz [...]

metryczka