REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r.

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015 r.

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów składu obwodowych komisji do spraw referendum

INFORMACJAZgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisjids. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., przyjmowane będą od pełnomocników podmiotów uprawnionych lub od osób upoważnionych przez pełnomocników podmiotów [...]

metryczka