Druk deklaracjiWłaściciel nieruchomości tj. właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, najemca/dzierżawca, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny podmiot władający nieruchomością zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Łabiszyna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Miejsce złożenia deklaracji:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łabiszynie (pokój nr 14)

Konto Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
nr: 82 8181 0000 0015 0024 2000 0034

Wpłat dokonywać można w placówkach pocztowych banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej.


Wzór deklaracji obowiązujący od 01.01.2022 r.:

2022.Deklaracja o wysokości opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi.docx (41kB) word
2022.Deklaracja o wysokości opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi.pdf (197kB) pdf

Stawki opłaty

metryczka


Wytworzył: Agata Pogorzały (8 kwietnia 2016)
Opublikował: Artur Koliński (8 kwietnia 2016, 10:34:22)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (28 grudnia 2022, 11:52:18)
Zmieniono: skasowano możliwość wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7084