Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2014 r.

M.P.2014.955 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały [...]

Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono zaległości podatkowe od 2004.01.01 do 2004.03.30.

Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr  15 z  2003 r., poz. 148 z  późn. zm.)       Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym  w okresie   od [...]

Umorzone zaległości podatkowe od 2004.01.01 do 2004.03.30.

Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15 z 2003r.,poz. 148 z późn.zm)     Podatnicy podatku rolnego i leśnego,  którym w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 [...]

Przedsiębiorcy-umorzone zaległości podatkowe.

Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr  15 z  2003 r.,  poz. 148 z  późn. zm.)                Wykaz podatników będących [...]

Podatek rolny i leśny-zaległości podatkowe.

Wywieszono zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15  z 2003 r., poz. 148 z  późn. zm)     Podatnicy podatku rolnego i leśnego,  którym w okresie od 1 stycznia [...]

Podatek od środków transportowych

                              U C H W A Ł A nr [...]

Podatek od posiadania psa

                              U C H W A Ł A nr [...]

Opłata administracyjna

                              U C H W A Ł A  nr [...]

Podatek rolny

                              U C H W A  Ł A  nr [...]

Ustalanie,pobór i wysokość opłaty targowej

                              U C H W A Ł A  nr  [...]

Podatek od nieruchomości w 2003r.

                              U C H W A Ł A nr  [...]

metryczka