ROZWIĄZANIE INDYWIDUALNYCH UMÓW Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE


Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 152, poz. 897 ze zm.), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r., Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Rada Miejska w Łabiszynie postanowiła również o odbieraniu odpadów komunalnych  z  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. szkoły; sklepy; zakłady: fryzjerskie, fotograficzne, rzemieślnicze; biura; restauracje itp.).

W związku z tym, właściciele nieruchomości „zamieszkałych” i „niezamieszkałych” zobowiązani są do rozwiązania indywidualnych umów zawartych z firmami dotychczas świadczącymi dla nich usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem przewidzianego w tychże umowach okresu wypowiedzenia, gdyż od 1 lipca 2013 r. usługi powyższe świadczyć będzie firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Łabiszyn.

W celu uniknięcia kłopotliwej dla Państwa sytuacji, w której musieliby Państwo płacić dwukrotnie za wywóz odpadów komunalnych: zarówno na rzecz przedsiębiorcy, jak i gminy, prosimy wypowiedzieć aktualnie posiadaną umowę w taki sposób, by przestała ona obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy kontaktować się z przedsiębiorcą, z którym zawarli Państwo stosowną umowę. Winien on udzielić Państwu szczegółowych informacji  o warunkach i sposobie jej wypowiedzenia.

Poniżej podajemy wzór wypowiedzenia takowej umowy. 
pokaż (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Marlena Bujak (14 lutego 2013)
Opublikował: Artur Koliński (14 lutego 2013, 10:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2717