Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łabiszynie zarządzone na dzień 23.02.2014

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Łabiszynie zarządzone na dzień 23.02.2014

Wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji do organów samorządu terytorialnego.

--------------------------------------------Zgloszenie kandydata do Obwodowej Komisji [...]

metryczka