Wybory do Sejmu i Senatu w 2015r.

Wybory do Sejmu i Senatu w 2015r.

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/6_Multimedia [...]

Komunikat

[...]

Informacja o możliwości dopisania się do spisu wyborców.

Informacja o możliwości dopisania się do spisu wyborców.         Wyborca na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej w 5 dniu przed dniem  wyborów tj. do 20 października 2015 r. może [...]

Informacja dot. zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja dot. zamiaru głosowania korespondencyjnego Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 10 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, ustnie  (do [...]

Informacja i wnioski w sprawie głosowania przez pełnomocnika

     Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu [...]

metryczka