Informacje

Informacje

APEL..

[...]

U W A G A !!!

U W A G A !!! W ramach realizacji zadania „Uporządkowanie systemuwodno-ściekowego dla miasta Łabiszyna „ w dniu23.04.2015r (czwartek) w godzinach 9:00 - 20:00 nastąpiprzerwa w dostawie wody , z uwagi na prace dotycząceprzepięć [...]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie informuje ,że awaria została usunięta jednocześnie informujemy, że nieplanowane jest wyłączenie wody do końca tygodnia.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie informuje ,że awaria została usunięta jednocześnie informujemy, że nieplanowane jest wyłączenie wody do końca tygodnia. [...]

U W A G A !!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie informuje ,że

U W A G A !!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie informuje ,że w dniu 09.03.2015r w godz.l2:00 -14:00 w miejscowości Łabiszyn nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy Zakład Wodociągów i [...]

UWAGA!!!

UWAGA!!!Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynieinformuje, że w dniu 03.03.2015w godz. 12°°- 16°° nastąpi przerwa wdostawie wody.Za utrudnienia przepraszamy [...]

UWAGA !!! W dniu 7 lipca 2014 z powodu awarii wodociągowej mieszkańcy ulicy Jana Pawła i szubińskiej od placu 1000 - Lecia do mostu przy markecie Bodo bedą pozbawieni wody do godziny około 15:00.

UWAGA !!! W dniu 7 lipca 2014 z powodu awarii wodociągowej mieszkańcy ulicy Jana Pawła i  Szubińskiej od Placu 1000 - Lecia do mostu przy markecie Bodo bedą pozbawieni wody do godziny około 15:00.  W tym czasie ulica Szubińska [...]

APEL

APELW związku z przedłużającą się falą upałów iznacznym wzrostem zużycia wody pobieranej zsieci publicznej, w celu uniknięcia przerw wdostawie wody APELUJEMY o ograniczeniezużycia wody pitnej do podlewania ogródków itrawników w [...]

UWAGA !!!! przerwy w dostawie wody

UWAGA !!!! ZAKŁAD WODOCIĄGÓW l KANALIZACJI W ŁABISZYNIE INFORMUJE,  ŻE W ZWIĄZKU Z MODERNIZACJĄ STACJI WODOCIĄGOWEJ W ŁABISZYNIE W OKRESIE 25. MAJA  -  30. CZERWCA 2013r CO TYDZIEŃ Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ W GODZINACH [...]

Podawanie stanu wodomierzy

Podawanie stanu wodomierzyZakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie informuje.że w przypadkubraku możliwości odczytu przez pracowników ZWiK z powodunieobecności Odbiorcy,istnieje możliwość podania stanu wodomierzyprzez [...]

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2011.

Stawka za wodę i odprowadzanie ścieków m/3NettoVat 8% BruttoWoda1,940,162,10Ścieki z dot2,990,243,23Ścieki Bez dot3,930,314,24 [...]

VAT na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wzrośnie bez uchwały rady gminy. Będzie to wyjątek od standardowej procedury.

VAT na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wzrośniebez uchwały rady gminy. Będzie to wyjątek od standardowejprocedury.Nowe zasady wynikają ze zmiany przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [...]

metryczka