Obwieszczenie Burmistrza z dnia 24.01.2005 r. 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 24.01.2005 r.

 

 Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się o wydaniu w dniu 24.01.2005 r. decyzji znak 7330/5/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu wiejskiego w miejscowościach : Wyręba, Ostatkowo, Klotyldowo, Smerzyn, gm. Łabiszyn,  na terenie  działek położonych w : wg. załącznika.

Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 50 K.P.A. zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Łabiszynie, pokój nr 12 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                    Burmistrz Łabiszyna
                                                                               
mgr Jacek Idzi Kaczmarek

 

 

 Niniejsze obwieszczenie zawieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
w dniu 24.01.2005 r.,

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (28 stycznia 2005)
Opublikował: Artur Czaja (28 stycznia 2005, 12:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3002