Obwieszczenie Burmistrza z dnia 30 grudnia 2004 r.


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 30.12.2004 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Wyręba, Ostatkowo, Klotyldowo, Smerzyn, gm. Łabiszyn, na terenie  działek położonych w: wg.załącznika

1.       Burmistrza Łabiszyna (postanowienie znak 7330/5/04 z dnia 29.12.2004),

2.       Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie znak ZDP/DT/5445/74/04 z dnia 30.12.2004r.

Na podstawie art. 10 oraz w związku z art. 50 K.P.A. zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, pokój nr 12 w terminie 21 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 Niniejsze obwieszczenie zawieszono
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
w dniu 30.12.2004 r.,

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (30 grudnia 2004)
Opublikował: Artur Czaja (30 grudnia 2004, 15:35:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3128