NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/249/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w ŁabiszynieNa podstawie art. 9 ust. l, art. lOa, art. l Ob ust. l i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022 r. póz. 583, póz. 655 i póz. 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/249/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie

Na podstawie art. 9 ust. l, art. lOa, art. l Ob ust. l i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. póz. 305, póz. 1236, póz. 1535, póz. 1773, póz. 1927, póz. 1981, póz. 2054 i póz. 2270 oraz z 2022 r. póz. 583, póz. 655 i póz. 1079) uchwala się, co następuje:


uchwała (347kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212