NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/242/22RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 15 czerwca 2022w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufaniaNa podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/242/22
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 15 czerwca 2022


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łabiszyna wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. póz. 559, póz. 583, póz. 1005 i póz. 1079) uchwala się, co następuje:


uchwała (231kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 czerwca 2022, 11:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212