NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/148/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2020w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r., póz. 1057) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/148/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2020


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r., póz. 1057) uchwala się, co następuje:


uchwała (2872kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2020, 11:40:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 637