NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/135/20RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 września 2020w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic w sołectwie Nowe Dąbie, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 223 §1 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. póz. 256, póz. 695 i póz. 1298) oraz §60 Uchwały nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. póz. 5301), po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców Sołectwa Nowe Dąbie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/135/20
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 września 2020


w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic w sołectwie Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 223 §1 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. póz. 256, póz. 695 i póz. 1298) oraz §60 Uchwały nr XXXVI/322/18 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. póz. 5301), po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców Sołectwa Nowe Dąbie, uchwala się, co następuje:


uchwała (349kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 września 2020, 10:03:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862