NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/100/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2019w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.Na podstawie art.41 ust.2 iart.182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wy chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. póz. 2277), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz.852, póz. 1655, i póz. 1818) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/100/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 iart.182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wy chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. póz. 2277), art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz.852, póz. 1655, i póz. 1818) uchwala się, co następuje:


uchwała (285kB) pdf

zał. 1 GMINNY PROGRAM 2020 (1179kB) pdf
zał. 2 PRELIMINARZ 2020 (926kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2020, 12:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1185