NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/88/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2019w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulicNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309 i póz. 1571) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068 oraz z 2019 r. póz. 698, póz. 730, póz. 1495, póz. 1693, póz. 1716 i póz. 1815) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Żninie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/88/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulic

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309 i póz. 1571) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. póz. 2068 oraz z 2019 r. póz. 698, póz. 730, póz. 1495, póz. 1693, póz. 1716 i póz. 1815) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Żninie, uchwala się, co następuje:


uchwała (632kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2019, 12:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221