Uchwała nr X/80/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 6m ust. la, l b i 3 oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. póz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/80/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6m ust. la, l b i 3 oraz art. 6n ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. póz. 2010) uchwala się, co następuje:


uchwała (3615kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:31:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751