Uchwała nr X/75/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 października 2019w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.Na podstawie art.18 ust. 2pkt8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. z 2019 r. póz. 738), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/75/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2pkt8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. z 2019 r. póz. 738), uchwala się, co następuje:


uchwała (575kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (31 października 2019, 13:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1039