NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/71/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 września 2019w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję od 2020r. do 2023r.Na podstawie art. 160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 52, póz. 55, póz. 60, póz. 125, póz. 1469 i póz. 1495) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/71/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 września 2019


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję od 2020r. do 2023r.

Na podstawie art. 160 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 52, póz. 55, póz. 60, póz. 125, póz. 1469 i póz. 1495) uchwala się, co następuje:


uchwała (254kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (9 września 2019, 13:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025