NULL string(0) ""

Uchwała nr VI/48/19RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 8 maja 2019w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn"Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. póz. 1152 i póz. 1629) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/48/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 8 maja 2019


w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabiszyn"

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. póz. 1152 i póz. 1629) uchwala się, co następuje:


uchwała (2894kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (15 maja 2019, 10:21:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 697