NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/186/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rokNa podstawie art.41 ust.2 i art.182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. póz. 487), art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. póz, 224 i póz. 437) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/186/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 pkt.l ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. póz. 487), art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. póz, 224 i póz. 437) uchwala się, co następuje:


uchwała (16268kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (5 stycznia 2017, 11:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310