NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/188/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 grudnia 2016w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w ŁabiszynieNa podstawie lOa pkt.l, art.lOb ust.2, art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. póz. 1870 i póz. 1984) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/188/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Łabiszynie

Na podstawie lOa pkt.l, art.lOb ust.2, art.18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. póz. 446 i póz. 1579), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. póz. 1870 i póz. 1984) uchwala się, co następuje:


uchwała (1869kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2017, 12:14:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1373