NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/173/16RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 5 października 2016w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art. 7 ust. l i 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 460, póz. 774, póz. 870, póz. 1336, póz. 1830, póz. 1890 i póz. 2281 oraz z 2016 r. póz. 770, póz. 903 i póz. 1440), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żnińskiego, uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVII/173/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 5 października 2016


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. l i 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 460, póz. 774, póz. 870, póz. 1336, póz. 1830, póz. 1890 i póz. 2281 oraz z 2016 r. póz. 770, póz. 903 i póz. 1440), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żnińskiego, uchwala się, co następuje :


uchwała (310kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 października 2016, 14:50:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 904