NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/91/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2016-2024Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , póz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072, z 2015 r. póz. 1045 i 1515), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/91/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. póz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. póz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , póz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072, z 2015 r. póz. 1045 i 1515), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (6620kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2016, 14:25:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228