NULL string(0) ""

Uchwała nr X/80/15RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 2 grudnia 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz. 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr X/80/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. póz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. póz. 849 oraz z 2015 r. póz. 528, póz. 699, póz. 774, póz. 1045 i póz. 1283) uchwala się, co następuje :


uchwała (557kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 grudnia 2015, 14:27:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1779