NULL string(0) ""

Uchwała nr III/27/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok.art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645il318orazz2014r. póz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/27/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok.

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645il318orazz2014r. póz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.l, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (14176kB) pdf

opinia RIO (780kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2015, 14:56:51)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (4 lutego 2015, 10:43:41)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1388