NULL string(0) ""

Uchwała nr II/25/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015.Na podstawie art. 7 ust. l pkt.19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013r. póz. 594; póz. 645 i póz. 1318, oraz z2014r. póz. 379 i póz. 1072) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014r. póz. 1118 i póz. 1146) uchwala się, co następuje.

Uchwała nr II/25/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2015.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt.19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013r. póz. 594; póz. 645 i póz. 1318, oraz z2014r. póz. 379 i póz. 1072) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014r. póz. 1118 i póz. 1146) uchwala się, co następuje.


uchwała (502kB) pdf

Roczny program (2280kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 11:19:09)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 11:22:58)
Zmieniono: dodano program

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1295