NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/246/13RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2014 rok.Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz.1356), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXVII/246/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2014 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz.1356), uchwala się, co następuje :


uchwała (187kB) pdf

Załącznik nr l (6757kB) pdf

Załącznik nr 2 (1573kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2014, 13:51:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1541