NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/237/13RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 385 i 938) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVII/237/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594, 645 i 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 385 i 938) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (14422kB) pdf

opinia RIO (1393kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2014, 13:29:58)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (3 lutego 2014, 09:32:20)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1961