Uchwała nr XXV/227/13RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 9 października 2013w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łabiszynie, stanowiącej własność Gminy Łabiszynart. 68 ust. 1 pkt 10 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529)uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/227/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 9 października 2013


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łabiszynie, stanowiącej własność Gminy Łabiszyn

art. 68 ust. 1 pkt 10 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224 poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529)uchwala się, co następuje:


uchwała (193kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (14 października 2013, 13:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1104