NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/104/11RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2011w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2011-2032"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 217, póz. 1281), art. 18 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150, Nr 111, póz. 708, Nr 138, póz. 865, Nr 154, póz. 958, Nr 171, póz. 1056, Nr 199, póz. 1227, Nr 223, póz. 1464, Nr 227, póz. 1505; z 2009 r. Nr 19, póz. 100, Nr 20, póz. 106, Nr 79, póz. 666, Nr 130, póz. 1070, Nr 215, póz. 1664; z 2010 Nr 21, póz. 104, Nr 28, póz. 145, Nr 76, póz. 489, Nr 119, póz. 804, Nr 152, póz. 1018 i 1019, Nr 182, póz. 1228, Nr 229, póz. 1498, Nr 249, póz. 1657; z 2011 r. Nr 32, póz. 159, Nr 63, póz. 322, Nr 94, póz. 551, Nr 99, póz. 569, Nr 122, póz. 695, Nr 178, póz. 1060, Nr 224, póz. 1341) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/104/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2011-2032"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 217, póz. 1281), art. 18 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, póz. 150, Nr 111, póz. 708, Nr 138, póz. 865, Nr 154, póz. 958, Nr 171, póz. 1056, Nr 199, póz. 1227, Nr 223, póz. 1464, Nr 227, póz. 1505; z 2009 r. Nr 19, póz. 100, Nr 20, póz. 106, Nr 79, póz. 666, Nr 130, póz. 1070, Nr 215, póz. 1664; z 2010 Nr 21, póz. 104, Nr 28, póz. 145, Nr 76, póz. 489, Nr 119, póz. 804, Nr 152, póz. 1018 i 1019, Nr 182, póz. 1228, Nr 229, póz. 1498, Nr 249, póz. 1657; z 2011 r. Nr 32, póz. 159, Nr 63, póz. 322, Nr 94, póz. 551, Nr 99, póz. 569, Nr 122, póz. 695, Nr 178, póz. 1060, Nr 224, póz. 1341) uchwala się, co następuje:


Uchwała (110kB) pdf

Załącznik (1346kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 stycznia 2012, 15:08:18)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (12 stycznia 2012, 10:27:09)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2371