NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/92/03Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 15 grudnia 2003w sprawie : zwolnień z podatku od środków transportowych w 2004 roku.na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr142,poz.1591,z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz.1806,z 2003r. ,Nr 80,poz.717/ oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz.U. z 2002 r. Nr 9,poz. 84 i Nr 200,poz.1683,z 2003 r. Nr 110,poz. 1039/

Uchwała nr XI/92/03
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 15 grudnia 2003


w sprawie : zwolnień z podatku od środków transportowych w 2004 roku.

na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001 r. Nr142,poz.1591,z 2002 r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz.1806,z 2003r. ,Nr 80,poz.717/ oraz art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz.U. z 2002 r. Nr 9,poz. 84 i Nr 200,poz.1683,z 2003 r. Nr 110,poz. 1039/uchwała.doc (155kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (15 stycznia 2004, 15:28:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2600