NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/75/07Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 21 listopada 2007ustalenia na 2008r. wysokości stawek podatku od nieruchomościart.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214,poz.1806;z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568; z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz. 1457;z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 ) i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r.Nr 121,poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, nr 245 poz. 1775 )

Uchwała nr XII/75/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 21 listopada 2007


ustalenia na 2008r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214,poz.1806;z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568; z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Nr 102, poz. 1055; z 2005r. Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz. 1457;z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 ) i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r.Nr 121,poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, nr 245 poz. 1775 )


Uchwała XII/75/07 plik.doc (30kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Czyżewski (7 grudnia 2007, 08:59:51)

Ostatnia zmiana: Bartosz Czyżewski (12 grudnia 2007, 11:26:15)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1697