Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dostawa i montaż zadaszonej trybuny w ramach zadania „ Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.12.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. 32-400 Myślenice za cenę 439000,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert.  

zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn." – przetarg powtórzony

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.9.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 28 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: LUG Light Factory Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra za cenę 213 104,45 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 96,30 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.6.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę PRODIB SP. z o.o. ul. Łabiszyńska 6 86-061 Olimpin. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Smogorzewo (dz. Nr 306) i Obórznia (dz. Nr 99)

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę GABRODROG Sp. z o.o. Bożejewice 3 88-400 Żnin Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.4.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 25 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 889 092,64 zł 

zamówienie na:

Remont budynku komunalnego Nowy Rynek 13 w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 10 marca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 225 035,37 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w roku 2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.2.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 18 lutego 2022  08:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo mgr inż. Jacek Kulupa, Kąkolewice 31, 61-840 Budzyń za cenę 341 555,63 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)