Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.25.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 9 grudnia 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S. A. 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, za cenę 1 138 890,40 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.20.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 10 listopada 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia: w części 1 dotyczącej Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, wybrano Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. Raabego 13, 02-793 Warszawa, Kujawsko-Pomorskie Biuro Regionalne, ul. Łęczycka 35, 85-737 Bydgoszcz za cenę 279 094,40 zł. W części 2 dotyczącej Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego, wybrano TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa za cenę 42 377,50 zł. W części 3 dotyczącej Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie w części III Zamówienia. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obórznia dz. nr 55, 24/58, 25

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.21.2022
wartość: powyżej 130 000 zł brutto
termin składania ofert: 25 października 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu negocjacji w zakresie kryterium cenowym i złożeniu ofert dodatkowych przez 3 najkorzystniejszych Wykonawców, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: TAMAX-BIS Budownictwo ul. Szkolna 2, 88-306 Dąbrowa za kwotę 476304,28 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 

zamówienie na:

Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w roku 2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.19.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 14 października 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Banków: Bank Spółdzielczy Pałuki ul. 700-lecia 41 w Żninie (Lider konsorcjum) i Bank Spółdzielczy w Szubinie, ul. Kcyńska 30, 89-200 Szubin za cenę 589 369,32 zł brutto (w skład której wchodzą szacowane opłaty i prowizje ponoszone przez Zamawiającego w trakcie spłaty kredytu)Wymieniony Wykonawca złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty. 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.11.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia w: a) części 1 dot. dostawy laptopów, b) części 2 dot. dostawy komputerów stacjonarnych; c) części 3 dot. dostawy tabletów wybrano ofertę złożoną przez firmę: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz ul. Grunwaldzka 5e, 99-300 Kutno. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując najwyższą ocenę dla poszczególnych części zamówienia uwzględnieniem kryterium wyboru ofert. 

zamówienie na:

Dostawa i montaż zadaszonej trybuny w ramach zadania „ Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie”

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.12.2022
wartość: powyżej 130 000 zł
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. 32-400 Myślenice za cenę 439000,00 zł brutto. Wymieniona firma złożył kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru ofert.  

zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn." – przetarg powtórzony

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.9.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 28 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: LUG Light Factory Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra za cenę 213 104,45 zł brutto. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 96,30 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.6.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę PRODIB SP. z o.o. ul. Łabiszyńska 6 86-061 Olimpin. Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Smogorzewo (dz. Nr 306) i Obórznia (dz. Nr 99)

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.7.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 2 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę GABRODROG Sp. z o.o. Bożejewice 3 88-400 Żnin Wymieniona firma złożyła kompletną i ważną ofertę uzyskując ocenę w wysokości 100 pkt. z uwzględnieniem kryterium wyboru oferty.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej 130105C Ojrzanowo - Kania

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: podstawowy
nr sprawy: IGM.271.4.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 25 marca 2022  09:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin za cenę 889 092,64 zł 

zamówienie na:

Remont budynku komunalnego Nowy Rynek 13 w Łabiszynie

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.3.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 10 marca 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Remontowe Sebastian Sudak, Wyręba 16, 89-210 Łabiszyn za cenę 225 035,37 zł brutto 

zamówienie na:

Dostawa elementów wibroprasowanych na teren gminy Łabiszyn w roku 2022

zamawiający: Gmina Łabiszyn
tryb zamówienia: tryb podstawowy
nr sprawy: IGM.271.2.2022
wartość: powyżej 130 000 zł netto
termin składania ofert: 18 lutego 2022  08:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo mgr inż. Jacek Kulupa, Kąkolewice 31, 61-840 Budzyń za cenę 341 555,63 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)