Ogłoszenia

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 21 z dnia 09.10.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do 1MW wraz z [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.09.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prac nad programem ochrony powietrza dla PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(o)pirenu. [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 20 z dnia 10.09.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 19 z dnia 28.08.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej (SPV Wielki [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 18 z dnia 23.08.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 17 z dnia 23.08.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 16 z dnia 22.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 15 z dnia 22.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 14 z dnia 22.07.2019 r

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 13 z dnia 09.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o  mocy do [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 12 z dnia 03.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji przez Burmistrza Łabiszyna w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 11 z dnia 01.07.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 10 z dnia 21.05.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 9 z dnia 24.04.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na uzyskanie dofinansowania w ramach „Dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 8 z dnia 08.04.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 7 z dnia 14.03.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 6 z dnia 19.02.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 5 z dnia 12.02.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Prowadzeniu skupu złomu i zbieraniu odpadów, na działce nr ew. 485/2 [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 4 z dnia 04.02.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu naboru wniosków na otrzymanie dofinansowania dotyczącego USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z terenu gminy Łabiszyn w 2019 roku. Wymagane [...]

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o trwających konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej  wprowadzenie na obszarze [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 3 z dnia 15.01.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o realizacji inwestycji polegającej na Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Załachowie, gmina Łabiszyn, działka nr 412, obręb [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 2 z dnia 14.01.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienie znak: ROŚ.6220.9.17.2016.DP o podjęciu na żądanie strony zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 1 z dnia 04.01.2019 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zrealizowanym przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Łabiszyn" realizowanego w ramach programu EKOpiec 2018. [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 8 z dnia 28.12.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zrealizowanym przedsięwzięciu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” realizowanego w ramach programu AZBEST 201 [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 7 z dnia 28.12.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Prowadzenie skupu złomu i zbieranie odpadów, [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 6 z dnia 29.11.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 5 z dnia 08.11.2018 r.

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO-4220/38/2018 z dnia 25 października 2018 r. (data wpływu: 05.11.2018 r.)  utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Łabiszyna [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr 4 z dnia 8.11.2018 r.

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr. 3 z dnia 19.10.2018 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji dotyczącej przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. adaptacja istniejącego budynku byłej hali nawozowej na stację [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr.2 z dnia 10.10.2018 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna nr.1 z dnia 10.10.2018 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia olegającego na uruchomieniu punktu skupu i przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu [...]

OGŁOSZENIE Burmistrza Łabiszyna nr. 2 z dnia 01.10.2018 r.

Obwieszczenie  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej [...]

OGŁOSZENIE Burmistrza Łabiszyna

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą [...]

DOTACJE z programu CZYSTE POWIETRZE- spotkanie informacyjne

KOMUNIKAT  W związku z uruchomieniem programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE uprzejmie informuję, że w dniu 4 października 2018 r. o godz. 18.00 w Łabiszyńskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące [...]

Ogłoszenie o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko

Informacja o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu i przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na działce o nr ewid. 325/8, [...]

Ogłoszenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO-4220/21/2018 z dnia 09 lipca 2018 r. (data wpływu: 11.07.2018 r.)  utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Łabiszyna znak: [...]

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Burmistrz Łabiszyna ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyn

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec, gm. Łabiszyn. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. uchylenia decyzji i przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. uchylenia w całości decyzji i przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna

Informacja o wydanej decyzji o odmowie zgody na realizację i określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie: 88 000 stanowisk [...]

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu w miejscowości Wyręba.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej [...]

Ogłoszenie o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie: 88 000 stanowisk do chowu kur niosek [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna ws. przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa chlewni na działce o nr ew. 55/24 w m. Wielki Sosnowiec [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 100 000 stanowisk dla kur [...]

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna

Ogłoszenie Burmistrza Łabiszyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu obejmującej 4 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie: 88 000 stanowisk do chowu [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piaski) na działce nr 167/5 w miejscowości Jeżewo, obręb [...]

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Informacja Burmistrza Łabiszyna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża NOWE DĄBIE VII – Pole B, położonego na terenie [...]

ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Z SYSTEMU PÓŁROCZNEGO NA ROCZNY

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny.  Powyższa zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska została wprowadzona na podstawie art. 9 ustawy z [...]

Nie pal śmieci w piecach domowych!!!

Nie pal śmieci w piecach domowych! W okresie zimowym mieszkańcy Łabiszyna narzekają na uciążliwość zapachową dymu unoszącego się w powietrzu. Mieszkańcy do domowych pieców wrzucają plastikowe butelki, foliowe torby i zwykłe [...]

ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIEORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON  W DNIACH  16-19 LISTOPADA 2012 r. (PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK) ZOSTANĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY PRZY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI [...]

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIEORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  ORAZ ZUŻYTYCH OPON  W DNIACH  12-15 PAŹDZIERNIKA  2012 r. (PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK) ZOSTANĄ PODSTAWIONE 2 KONTENERY W NOWYM DĄBIU PRZY [...]

ROLNICY GMINY ŁABISZYN URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH 24 – 28 WRZEŚNIA 2012 r. (tj. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)

ROLNICY  GMINY  ŁABISZYN       URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH    24 – 28 WRZEŚNIA 2012 r. (tj. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK)    ZOSTANIE PRZEPROWADZONA [...]

Obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Uwaga !!!Przedsiębiorcy prowadzący działalnośc w zakresie odbierania odpadów komaulanych [...]

Informacja dotycząca przestawienia kontenera na elektroodpady

Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że  kontener o pojemności 5 m3 na elektroodpady (ustawiony  przy ulicy Parkowej w Łabiszynie) został przestawiony na teren Oczyszczalni Ścieków w Łabiszynie (ul. Przemysłowa). [...]

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW ŁABISZYNA

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE ORGANIZUJE   ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH      DLA MIESZKAŃCÓW ŁABISZYNA   W DNIACH  9-11 WRZEŚNIA 2011 r. (PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK) ZOSTANĄ [...]

INWENTARYZACJA AZBESTU

Burmistrz Łabiszyna informuje,   że Gmina  Łabiszyn  uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu oraz opracowania Programu usuwania azbestu z [...]

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE   ORGANIZUJE    NIEODPŁATNĄ ZBIÓRKĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  I ELEKTRONICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ŁABISZYN   KOSZE NA ODPADY [...]

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, stanowiącego integralną część Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Łabiszyn

INFORMACJA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI stanowiącego integralna część Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy  Łabiszyn (stan na 31.12.2010r.) znajduje się w załączniku do niniejszej [...]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Łabiszynie

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIEORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH      DLA MIESZKAŃCÓW ŁABISZYNA W DNIACH  3-5 WRZEŚNIA 2010 r. (PIĄTEK-NIEDZIELA) ZOSTANĄ PODSTAWIONE  2 KONTENERY: NA [...]

Publicznie dostępny wykaz danych

Karty Typu A: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=A Karty Typu B: http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&&type=B Karty Typu [...]

Rolnictwo i ochrona środowiska

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska I.UZSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁANOŚCI W ZAKRESIE: 1.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,2.opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij