OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych w Gminie Łabiszyn  Tomasz  Henzler

Dane kontaktowe inspektora e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje zadania określone przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanym dalej „RODO”.


Klauzule informacyjne


Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa (20kB) word

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy (20kB) word

Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda (20kB) word

Klauzula informacyjna transmisja sesji rady gminy-przesłanka przepis prawa (24kB) word


Zarządzenia


Zarządzenie nr 120.32.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 11 maja 2018

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie


Zarządzenie nr 120.39.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 15 czerwca 2018

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych


Zarządzenie nr 120.54.2018 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 6 sierpnia 2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie


Zarządzenie nr 120.49.2019 BURMISTRZA ŁABISZYNA z dnia 29 sierpnia 2019

w sprawie zmiany Inspektora Ochrony Danych
metryczka


Wytworzył: Marlena Szafrańska (12 marca 2020)
Opublikował: Artur Koliński (12 marca 2020, 14:29:05)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (12 marca 2020, 15:14:38)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2231