ZAŁATW SPRAWĘ


Aby wypełnić dokumenty w wersji elektronicznej przez e-puap musisz posiadać konto na tej platformie oraz  do podpisu profil zaufany na platformie e-puap lub certyfikat kwalifikowany .

Aby  założyć konto i profil zaufany przejdź na stronę www.epuap.gov.pl

Aby przejść bezpośrednio na usługi urzędu umieszczone na platformie e-puap kliknij ten linkReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

 pokaż  FIRMA.GOV.PL
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

POKAŻ  
Udostępnienie informacji publicznej.  POKAŻ  E-PUAP
Wniosek o wydanie świadectwa pracy

 POKAŻ E-PUAP
Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych  POKAŻ  
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 POKAŻ  
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 POKAŻ  
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych i regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wypisów

POKAŻ  
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 POKAŻ  
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 POKAŻ  
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej  POKAŻ  

Referat Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej


KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Decyzja na lokalizację zjazdu

POKAŻ  E-PUAP
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

POKAŻ  E-PUAP
Dokonanie wpisu do ewidencji obiektów

POKAŻ  
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

POKAŻ  E-PUAP
Oferta realizacji zadania publicznego składana przez organizację pozarządową

POKAŻ  
Opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego

POKAŻ  
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

POKAŻ  E-PUAP
Przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego

POKAŻ  
Umieszczenie tablicy reklamowej w obrębie pasa drogowego

POKAŻ  E-PUAP
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy

POKAŻ  
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów

POKAŻ  
Wypis, wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

POKAŻ  E-PUAP
Zajęcie pasa drogowego / Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

POKAŻ  E-PUAP
Zamiana lokalu mieszkalnego POKAŻ  


Referat Rolnictwa,Ochrony Środ. i Gosp. nieruch.


KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

POKAŻ  
Dzierżawa stanowiska na targowisku miejskim.

POKAŻ  
Podział nieruchomości

POKAŻ  E-PUAP
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości

POKAŻ  
Przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego

POKAŻ  
Rozgraniczenie nieruchomości

POKAŻ  
Sprzedaż lokali mieszkalnych

POKAŻ  
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

POKAŻ  e-PUAP
Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie

POKAŻ  
Uprawa maku.

POKAŻ  
Wpis do rejestru działalności regulowanej

POKAŻ  
Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

POKAŻ  
Zbycie nieruchomości w trybie przetargowym

POKAŻ  E-PUAP
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

POKAŻ  
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

POKAŻ  e-PUAP
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.

POKAŻ  e-PUAP
Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków


POKAŻ  E-PUAP

Dofinansowanie usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest

  e-PUAP

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiReferat Budżetu i Podatków


KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego oraz opłat lokalnych.

POKAŻ  
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

POKAŻ  
Ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

POKAŻ  
Umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych.

POKAŻ  
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

POKAŻ  E-PUAP
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

POKAŻ  E-PUAP
Zgłoszenie gruntów leśnych do opodatkowania, zgłoszenie korekty wymiaru podatku leśnego, zgłoszenie sprzedaży

POKAŻ  
Zgłoszenie- gruntów rolnych do opodatkowania. Zgłoszenie korekty
wymiaru podatku rolnego. Zgłoszenie sprzedaży.

POKAŻ  
Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania. Zgłoszenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości. Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości

POKAŻ  
Zgłoszenie środka transportowego do opodatkowania i ustalenia wymiaru podatku od środków transportowych.

POKAŻ  
Zwrot nadpłaty w podatkach

POKAŻ  E-PUAP
Zwrot opłaty skarbowej. POKAŻ  E-PUAP
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

POKAŻ  
     

KARTA DUŻEJ RODZINY

RODZINA 500 +


Urząd Stanu Cywilnego


KARTA USŁUGIWERSJA PAPIEROWA - DRUK DO POBRANIAWERSJA ELEKTRONICZNA
Nadanie dziecku nazwiska męża matki

POKAŻ  
Nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

POKAŻ  
Oświadaczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa POKAŻ  
     Zdjęcie


INFORMACJE ZE STRONY OBYWATEL.GOV.PL

Dowód osobisty
Małżeństwo
Dzieci
Zgon

Wytworzył: Artur Koliński (22 marca 2016)
Opublikował: Artur Koliński (22 marca 2016, 18:16:27)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (6 czerwca 2017, 07:47:31)
Zmieniono: zmieniono referat

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1992

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij