ogłoszenie o przetargu-sprzedaż nieruchomości gruntowej

                                                        BURMISTRZ
                                                M I A S T A  i  G M I N Y
                                                          Łabiszyn

                                                         o g ł a s z a

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Łabiszyn, stanowiących własność  gminy Łabiszyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie          Nr. dz.        Pow.m2              Nr .Kw       Przeznaczenie           Cena
działki                                                                                     działki              wywoławcza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lubostroń          30/41         14405                17684           grunt rolny              3.230,-


                                                                                                                                
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 1.Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2003r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń
    Urzędu Miasta i Gminy w Łabiszynie.
 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w
     gotówce w  wysokości 10% ceny wywoławczej.
    Wadium należy wpłacić do dnia 8 lipca 2003r. w Banku             
    Spółdzielczym  "Pałuki" Oddział  w Łabiszynie na konto Urzędu Miasta i    
    Gminy Nr 81811010-150024-37001-1-0/0 z podaniem numeru działki,
    której wpłata dotyczy.
3.Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie
   na poczet ceny nabycia ,a pozostałym uczestnikom zwraca się       
   następnego dnia po zakończonym przetargu.
4.Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów
   związanych z wyceną i podziałem nieruchomości.
5.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał
   przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
6.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
7.Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie pok. Nr 9
  lub telefonicznie 384-40-52 wew.28.                                                                                                              
  
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
   dnia. 26 czerwca 2003r.                                                                                                                                                      


                                                                                                                                  

metryczka


Wytworzył: argonet 1 (30 czerwca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (30 czerwca 2003, 21:46:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5021