Strona głównaSERDECZNIE WITAMY NA PODMIOTOWEJ STRONIE
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY ŁABISZYN
 
Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego
w Łabiszynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” , informujemy  klientów Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, że:

1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie danych osobowych klientów jest Burmistrz Łabiszyna, z siedzibą w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1 , mail: urzad@labiszyn.pl

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: email: inspektor@cbi24.pl - Pani Agnieszka Stawicka

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Łabiszynie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.
 
INFORMACJA PUBLICZNA
 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji na temat działań, kompetencji, statusu prawnego, zasad funkcjonowania oraz decyzji podejmowanych przez organy władzy publicznej. Jednocześnie wspomniane organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.

          Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 1 ustawy z 6 września 2001 roku, podlegają udostępnieniu.

         W myśl art. 10 ust.1 powołanej wyżej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu lub  przesłanie wniosku na druku z wykorzystaniem jednej  z niżej  podanych możliwości:

  • pocztą elektroniczną na adres: urzad@labiszyn.pl;
  • faxem na numer: (052) 38 44 177;
  • lub listownie na adres: Urząd Miejski w Łabiszynie, ul. Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn;
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP.
 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  
Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej (26kB) word

Informacja dla osób niesłyszących

Realizując postanowienia ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) Urząd Miejski w Łabiszynie informuje, że osoby słabo słyszące i niesłyszące zainteresowane załatwieniem sprawy urzędowe i chcącej skorzystać z osobistej pomocy tłumacza mogą wybrać jedną z form kontaktu:
1.     mail pod adres: urzad@labiszyn.pl
2.     fax pod numer:  52 38 44 177
3.     telefon pod numer: 52 38 44 052 korzystając z pomocy osoby przybranej tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw z organami administracji publicznej
 i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1.     imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
2.     propozycję terminu,
3.     krótkie określenie sprawy
4.     kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy będą rejestrowane  i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Informujemy, że osoba, która chce skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest zobowiązana zgłosić ten zamiar oraz wybraną metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 
 
Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać  administratorowi biuletynu (podstrony Redakcja biuletynu oraz Redakcja biuletynu – kontakt w prawym górnym rogu strony).

 


Wytworzył: Artur Czaja (3 marca 2003)
Opublikował: Artur Czaja (3 marca 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (17 września 2018, 09:42:57)
Zmieniono: dodano nazwisko Inspektora Ochrony Danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324404

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij