Sprzedaż nieruchomości gruntowych-przetarg.


 

                                                                                                                        BURMISTRZ
ŁABISZYNA

 ogłasza

 

 

publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Łabiszyn, stanowiących własność Gminy Łabiszyn

 

 

Położenie

działki

Nr dz.

Pow. ha

Nr Kw

Przeznaczenie

działki

Cena

wywoławcza

Załachowo

238

0,46

24523

Grunt rolny

2.025,-

 

 

 

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2004 r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

2.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej.

                      Wadium należy wpłacić do dnia 18.05.2004 r.,
                 w Banku Spółdzielczym „Pałuki” oddział w Łabiszynie
                                 na konto Urzędu Miejskiego    
                            
Nr 81811010-150024-37001-1-0/0
                  
 z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy.

3.      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zwraca się następnego dnia po zakończonym przetargu.

4.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z wyceną  nieruchomości.

5.      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

6.      Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

7.      Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie pok. Nr 9
 lub telefonicznie 384-40-52 w.28

 

 

                                                                                                   Wywieszono na tablicy ogłoszeń

 

 


metryczka


Wytworzył: argonet 1 (5 maja 2004)
Opublikował: Artur Czaja (5 maja 2004, 15:09:49)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (7 maja 2004, 08:06:27)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3015