VAT na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wzrośnie bez uchwały rady gminy. Będzie to wyjątek od standardowej procedury.

VAT na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wzrośnie
bez uchwały rady gminy. Będzie to wyjątek od standardowej
procedury.

Nowe zasady wynikają ze zmiany przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzonych tzw. ustawą
okołobudżetową.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 24 ust. 1, „taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady
gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług".

W nowych przepisach znajduje się też zastrzeżenie, że w przypadku zmiany podatku VAT ceny i stawki
opłat mogą ulec zmianie tylko w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Ponadto, zmiana taryf obowiązuje w takiej sytuacji z dniem wejścia w życie nowych stawek VAT.
Stawka podatku od towarów i usług za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wynosiła w 2010 r
oku 7%, a od l stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 r. zostanie podwyższona do 8%

metryczka


Wytworzył: Teresa Radzięda (3 stycznia 2011)
Opublikował: Artur Koliński (3 stycznia 2011, 15:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1469